Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2014

djmlynarz
Reposted fromtfu tfu

February 03 2014

djmlynarz
Reposted fromtfu tfu
djmlynarz
2023 9566
Reposted fromtfu tfu

January 31 2014

djmlynarz
5620 a172
Reposted fromNeutrum Neutrum viaradaetyki radaetyki

537

Reposted fromradaetyki radaetyki
djmlynarz
Reposted fromtfu tfu

March 13 2011

djmlynarz
Reposted fromtfu tfu

January 13 2011

djmlynarz
0176 f7a3
Reposted fromNazgul Nazgul viatfu tfu
djmlynarz
Reposted fromtfu tfu
djmlynarz
via pvek
Reposted fromtfu tfu
djmlynarz
djmlynarz
2615 9fa2
Reposted fromachtungherman achtungherman viatfu tfu
djmlynarz
5102 e43f
Reposted fromjesuslovesyou jesuslovesyou viatfu tfu
djmlynarz
przychodzi down do downa:
- jesteś sam?
- nie, z zespołem
Reposted fromtfu tfu

December 27 2010

djmlynarz
Wszechświat daje Ci o wiele więcej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić - kosmiczną energię, radość życia, szczęście i dobrobyt. Dobra sraczka to też jego sprawka.
— Chujek Samo Dobro
Reposted fromjakegzystowac jakegzystowac
djmlynarz
2521 962a
niezależnie od okoliczności!
Reposted fromkrecia krecia viatfu tfu
djmlynarz
7517 a2cf
boing lol
Reposted fromfantik fantik viatfu tfu
djmlynarz
djmlynarz
2793 a665
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viatfu tfu

December 26 2010

djmlynarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl